Πολιτική Επιστροφών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

1)Δικαίωμα επιστροφής -αντικατάστασης:

Σε περίπτωση πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας ο αγοραστής δικαιούται να αποστείλει με ταχυμεταφορική που θα υποδείξει το κατάστημα με επιβάρυνση του καταστήματος.Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ζητήσει: A)αντικατάσταση του προϊόντος Β)επισκευή του Γ)αναλογική προς το ελάττωμα μείωση του τιμήματος Δ)δικαίωμα υπαναχώρησης από τη πώληση.

Επιπλέον ο αγοραστής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα της επιστροφής και αντικατάστασης του προϊόντος εφόσον:

  • Ο αγοραστής επικοινωνήσει εντός 48 ωρών με το κατάστημα τηλεφωνικά στο 2377024022 και 2377071129 ή στο mail info@antonakis.gr.

  • Σε περίπτωση που αγοραστής έχει λάβει προϊόν διαφορετικό από αυτό της παραγγελίας του.

  • Το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί και δεν έχει υποστεί φθορές,συνεπώς να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση,χωρίς να έχει τροποποιηθεί ή να έχουν αφαιρεθεί στοιχεία του,να βρίσκεται εντός της συσκευασίας με όλα τα συνοδευτικά του έγγραφα όπως εγγύηση,καρτελάκι,οδηγίες χρήσης,απόδειξη,τιμολογιο.

  • Να βρίσκεται σε κατάσταση τέτοια που να επιτρέπει την άμεση επαναπώληση του.

2)Δικαίωμα υπαναχώρησης:

O καταναλωτής δύναται να υπαναχωρήσει της σύμβασης που σύναψε με το κατάστημα www.antonakis.gr εντός χρονικού ορίου δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη στιγμή που παραλαβής του σχετικού προϊόντος.Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος στο κατάστημα επιβαρύνουν τον καταναλωτή και θα πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων(14) ημερών από τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας σύμβασης. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή ο προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που του κατέβαλε ο καταναλωτής εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών.

Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή είναι δυνατή εφόσον :

  • Αφορά σε προϊόν για το οποίο ΔΕΝ έχει προηγηθεί εξατομικευμένη παραγγελία, όπως βέρες, ή μετατροπές.

  • Το προϊόν ΔΕΝ έχει φορεθεί ούτε χρησιμοποιηθεί πέραν της δοκιμής και ΔΕΝ έχει υποστεί τροποποιήσεις,συνεπώς θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση όπως ακριβώς το παρέλαβε ο καταναλωτής.

  • ΔΕΝ έχουν καταστραφεί ή αφαιρεθεί τα συνοδευτικά του έγγραφα όπως εγγύηση,καρτελάκι,οδηγίες χρήσης,απόδειξη,τιμολόγιο.

  • Να βρίσκεται στη συσκευασία στην οποία παρέλαβε ο καταναλωτής και να βρίσκεται σε κατάσταση τέτοια που να επιτρέπει την άμεση επαναπώληση του από το κατάστημα.

  • Ο αγοραστής να επικοινωνήσει με το κατάστημα τηλεφωνικά στο 2377024022 και 2377071129 ή στο mail info@antonakis.gr.

Το κατάστημα www.antonakis.gr δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα αγαθά.

Σε περίπτωση παραλαβής κατεστραμένων ή ελλιπών προϊόντων το κατάστημα δύναται να ζητήσει αποζημίωση από το πελάτη και θα προβεί σε εκτίμηση της φθοράς.Εφόσον προκύψουν στοιχεία φθοράς το κατάστημα δύναται να προβεί μονομερώς σε μερικό συμψηφισμό της απαίτησης του έναντι της απαίτησης του πελάτη.

Το κατάστημα www.antonakis.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορά ή απώλεια του προϊόντος κατά τη μεταφορά της επιστροφής του στο κατάστημα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο